concursioangoia@yahoo.com
Str. Cuza Vodă 29, Iasi-Romania / 700037

Home

 

Dear friens, we are glad to announce the 9th Edition of ”Ioan Goia” International Competition, between the 15th and 17th of May in Iasi!

.

.

.

.

.

.

.

Concursul Internațional de Interpretare Instrumentală “Ioan Goia” ajunge să reprezinte una dintre competiţiile muzicale importante din România. Organizat de către Colegiul Național de Artă Octav Băncilă în parteneriat cu Academia de Arte George Enescu din Iași, competiția este dedicată instrumentelor de suflat și percuție. De la an la an evenimentul a căpătat o amploare deosebită, în ultimele ediții reunind la start peste 100 muzicieni.

 

…Iașul este într-adevăr un oraș cu o veche și valoroasă tradiție culturală, oraș care a început să trăiască, mai ales în ultimii ani, o bogată activitate muzicală. Astăzi în Iași sunt create toate condițiile pentru a face să pulseze și mai intens o viață artistică. Înființarea Operei nu face decât să completeze acest lucru. Ioan Goia (Ștefan Gruia, Interviu cu Ioan Goia, în: Flacăra Iașului, 24.06.1956)

 

Ioan Goia. Centenar Anul acesta comemorăm 100 de ani de la nașterea muzicologului Ioan Goia.

Ioan Goia și-a înscris numele în cronica muzicală a Iașului ca un entuziast și dârz animator al vieții artistice dar și ca un profesor valoros. Fondator al Operei Române din Iași (1956-1964), profesor și șef de catedră (instrumente de suflat) la Conservatorul „George Enescu” din Iași (1956-1964), susținător al înființării Corului „Gavriil Musicescu”, al Filarmonicii „Moldova” (1953), a Operei Române din Iași în 1955-1956, precum și militant pentru reluarea activității la Conservatorul „George Enescu” din Iași în 1960. Mai mult decât atât, prin lucrarea sa Metodica studiului și predării instrumentelor de suflat, el va reprezenta mereu numitorul comun al tuturor profesorilor din catedra Instrumente de suflat-percuție, făcând parte intrinsecă din parcursul dezvoltării lor profesionale.

S-a născut la 20 februarie 1920, în comuna Micleștii de Câmpie din județul Bistrița-Năsăud. La vârsta de 12 ani este recrutat în formația de muzică militară a Regimentului 83 Infanterie unde, își însușește primele cunoștințe și deprinderi muzicale. Studiază apoi la Conservatorul Gh. Dima din Cluj, secția instrumentală Clarinet. Între anii 1949-1950 predă la Institutul de Artă Maghiar din Cluj, profesor la catedrele Clarinet, Muzică de cameră, Metodica instrumentelor de suflat și Practică pedagogică. Între 1960-1980 predă la Conservatorul de Muzică din Iași, la catedrele Clarinet, Muzică de cameră și Metodica instrumentelor de suflat, șef al catedrei Instrumente de suflat între anii 1964-1980. De-a lungul anilor a ocupat diverse funcții de conducere precum director de studii la Conservatorul din București (1952-1955), director adjunct la Direcţia Operelor şi Instituţiilor Muzicale din Comitetul pentru Cultură din Bucureşti (1952-1953), director al Operei Române din Iași (1956-1964) şi la Teatrul „V. Alecsandri” din Iaşi (1959-1960), secretar- consilier şi director adjunct în Ministerul Culturii din Bucureşti (1964-1968) .

Ioan Goia s-a numărat printre cei mai hotărâți susținători ai activității de consolidare a vieții muzicale ieșene. Fondator și primul director al Operei Române din Iași (1955-1956), unul dintre susținătorii înființării Corului Gavriil Musicescu al Filarmonicii de Stat din Iași (1953) și militant pentru reluarea activității Conservatorului din Iași (1960).

După o muncă asiduă de cercetare și de traducere a unor lucrări depre istoricul instrumentelor de suflat, scrie și publică Metodica studiului și instrumentelor de suflat.

A susţinut conferinţe, prezentări radiofonice, comunicări ştiinţifice în ţară şi în Germania și a publicat articole, cronici, interviuri, dări de seamă în Muzica, Cronica (Iaşi), Flacăra Iaşului, Contemporanul, România Liberă etc.

A fost distins cu Ordinul Muncii, cls. III (1957, 1959) şi Ordinul 23 August, cls. V-a (1964).

 

 
Scroll Up