concursioangoia@yahoo.com
Str. Cuza Vodă 29, Iasi-Romania / 700037

About

Concursul a luat fiinţă în mai 2012, la inițiativa profesorului Sergiu Sandu – șef al Catedrei Instrumente de suflat-percuție din cadrul Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”. Un astfel de proiect nu s-ar fi putut materializa fără susţinerea conducerii Colegiului Naţional de Artã „Octav Bãncilã”, a Inspectoratului Școlar Județean Iași și nu în ultimul rând a colegilor din catedră – împreunã cu care s-a creat o echipã puternicã de organizare. În prezent este singura competiţie destinată instrumentelor de suflat şi percuţie din Iaşi.

Concursul este destinat elevilor și studenților din învățământul de stat și particular, din ţară şi străinătate, cu aptitudini artistice şi cu preocupări deosebite în domeniul interpretării instrumentale. În principal, proiectul îşi propune stimularea creativităţii artistice şi dezvoltarea receptivităţii elevilor faţă de fenomenul artistic şi educarea lor în sensul de a evalua şi a aprecia lucrările consacrate ale repertoriului specific fiecărui instrument de suflat, dar şi crearea unui cadru necesar întâlnirii şi schimbului de experienţă între elevi sau între profesorii care participă, oferind oportunităţi pentru evoluţia ulterioară a copiilor talentaţi. Mai mult decât atât, concursul urmărește promovarea Iașului în totalitatea sa, cu valorile sale culturale, administrative și istorice și consolidarea, pe plan național și internațional, a renumelui său  de capitală a Moldovei.

Obiectivele generale cuprind încurajarea, canalizarea şi stimularea interesului tinerilor spre studiul muzicii; conştientizarea contribuţiei muzicii la constituirea fondului cultural comun al societăţii; interacţionarea şcolilor interpretative din ţară şi străinătate; receptivitatea faţă de diversitatea culturală şi disponibilitatea de a transfera în viaţa socială valori estetice autentice; desăvârşirea personalităţii artistului în devenire şi a viitorului consumator avizat de artă.

Dintre obiectivele cadru amintim promovarea şi stimularea elevilor într-un cadru competiţional, oferindu-le concurenţilor posibilitatea de a-şi demonstra performanţele tehnice şi artistice prin parcurgerea unui repertoriu, nu ca un scop în sine, ci ca mijloc pentru atingerea competenţelor interpretative; relevarea specificului fiecărei şcoli interpretative de tradiţie din România şi din străinătate; creşterea calităţii şi menţinerea competitivităţii activităţii cadrelor didactice; diversificarea şi dezvoltarea repertoriului prin abordarea unor lucrări din creaţia românească şi universală.

Prin stimularea elevilor într-un cadru competitiv major, însoţită de necesitatea de a forma capacitatea lor de a percepe, a însuşi şi a folosi adecvat valorile artistice, precum şi de a dezvolta capacitatea de a crea valori artistice şi, nu în ultimul rând, în vederea descoperirii şi recompensării elevilor şi profesorilor capabili de performanţă, membrii catedrei instrumente de suflat-percuţie îşi propun aducerea acestui concursului internaţional de interpretare instrumentală la un nivel cât mai înalt.

Totodată, prin organizarea acestui concurs, dorim să aducem un omagiu celui care-i poartă numele, profesorul și instrumentistul Ioan Goia, cel care înființat la Iași în anul 1956, Opera Română.

Scroll Up