concursioangoia@yahoo.com
Str. Cuza Vodă 29, Iasi-Romania / 700037

Juriu 2014

Petrea GÎSCĂ
Președintele juriului

Studii:
2009 – doctor în muzică summa cum laude, specializarea Interpretare muzicală.
1981-1985 – studii de licenţă la Conservatorul George Enescu Iaşi.
1973-1981 – Liceul de Muzică şi Arte Plastice Octav Băncilă Iaşi.
Specializări în Germania şi Italia.
Experienţa profesională:
Din 2010 – Conferenţiar universitar doctor, titular al Universităţii de Arte George Enescu  Iaşi, la specializările: corn, trombon, muzică de cameră – studii de licenţă şi masterale.
1991-2010 – profesor asociat de corn şi muzică de cameră la Universitatea de Arte George Enescu Iaşi.
1987-1991 – profesor de corn şi muzică de cameră la Liceul de Artă Octav Băncilă Iaşi.
Activitatea artistică:
Din 2011 – colaborator permanent al Filarmonicii de Stat Botoşani.
1985-2010 – instrumentist / prim-cornist / solist, şef partidă în orchestra Filarmonicii Moldova Iaşi.
1995-1998 – membru permanent al Orchestrei Europa Symphony, Viena, dir. Wolfgang Gross.
Activitate solistică constantă cu majoritatea orchestrelor simfonice româneşti şi în Republica Moldova. Recitaluri în România, Germania, R. Moldova.
Membru fondator al Cvartetelor de corni Concertino, Horn Quartett (Botoşani), al Ansamblului de corni Concertino şi membru al Cvintetetelor de suflători Cronos şi Ars Ventus. Colaborator în Ansamblul de suflători al Filarmonicii Moldova Iaşi, Cvintetul Solaris, Cvintetul de alamă al orchestrei Europa Symphony, Viena. Membru al Orchestrei de cameră a Filarmonicii Moldova şi al Orchestrei  Camerata, cu care a susţinut concerte în ţară şi străinătate.
Se remarcă şi printr-o bogată activitate de cercetare, publicaţii, înregistrări.
A obţinut numeroase premii  şi distincţii.

Scroll Up