concursioangoia@yahoo.com
Str. Cuza Vodă 29, Iasi-Romania / 700037

Juriu 2015

Valentin PETRESCU
Comisia Instrumente de suflat din lemn

A urmat cursurile Liceului de Artă O. Băncilă, apoi cele ale Conservatorului de Muzică G. Enescu din Iaşi, specialitatea Fagot.
Din anul 1973 este profesor titular la Liceul de Artă O. Băncilă, unde își dedică întreaga activitate predării studiului fagotului. De-a lungul timpului creează o clasă de fagot cu elevi bine pregătiţi, recunoscută în întreaga ţară. Obține împreună cu elevii săi, peste 150 de premii naţionale şi internaţionale, la concursurile şi olimpiadele naţionale de interpretare muzicală.
Formează primul cvartet de fagoturi Sonora, şi îndrumă activitatea acestor elevi în diferite activităţi artistice  şi concursuri extraşcolare cu rezultate foarte bune.
Elaborează programa analitică de fagot pentru clasele V-XII, la propunerea M.E.C.T..
Organizează, în colaborare cu Filarmonica Moldova Iaşi, trei ediţii ale Festivalului Internaţional Fou de Basson (1997-2001).
Participă la schimburi de experienţă între diferite şcoli din ţară şi din străinătate, unde susţine referate şi aduce îmbunătăţiri în sistemul de predare a fagotului. Este formator naţional privind problematica predării instrumentelor de suflat, profesor mentor îndrumând practica pedagogică a studenţilor, profesor metodist, şef de catedră, membru C.A., preşedinte de sindicat al salariaţilor din Colegiul Naţional de Artă O. Băncilă. De asemeni este membru în comisii naţionale de specialitate la concursuri, olimpiade, examene de bacalaureat.
Şi-a închinat întreaga viaţa studiului acestui instrument, obţinând performanţe deosebite.

Scroll Up