concursioangoia@yahoo.com
Str. Cuza Vodă 29, Iasi-Romania / 700037

Juriu 2016

Emil Vasilache

 

Experienţa profesională:
Perioada: 2005 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: Profesor oboi
Activităţi şi responsabilităţi principale: Formarea şi valorificarea talentului muzical, a potenţialului artistic, pregătirea elevilor pentru concursuri de specialitate.
Numele şi adresa angajatorului: Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani
Perioada: 2000 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: artist instrumentist – oboi
Activităţi şi responsabilităţi principale: prim oboist, șef de partidă
Numele şi adresa angajatorului: Filarmonica de Stat Botoșani
Educaţie şi formare
Perioada: 1989 – 1996
Calificarea / diploma obţinută: Diploma de bacalureat
Disciplinele principale studiate: Muzică instrumentală – oboi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Liceul de Artă Octav Băncilă Iași
Perioada: 1997 – 2002
Calificarea / diploma obţinută: Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate: Muzică instrumentală – oboi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea de Arte George Enescu Iași
Participări la cursuri de formare / perfecţionare acreditate:
• Februarie 2016 – Participare la Sesiunea de comunicări științifice și metodice Incursiune în curriculum
• Februarie 2016 – Participare la cursul CCD Elemente de didactica predării educației muzicale
• Ianuarie 2015 –  Participare la Sesiunea de comunicări științifice și metodice Incursiune în curriculum
• Aprilie 2013 – curs CCD Botoșani Managementul instituțiilor educaționale
• Martie 2013 – publicare articol de specialitate  în vol. IV din Incursiune în curriculum
• Mai 2013 – curs CCD Botoșani A doua șansă
• Martie 2012 – publicare articol de specialitate în vol III din Incursiune în curriculum
• Februarie 2012 – participare la Conferința Națională Formarea continuă a profesorilor în societatea cunoașterii
• Ianuarie 2012 – Participare la Sesiunea de comunicări științifice și metodice Incursiune în curriculum
• Aprilie 2011 – participare la Simpozionul Național de Ddactică Competențele cheie și integrarea învățământului românesc în contextul educațional european
• Mai 2010 – Curs de perfecţionare Incursiune în curriculum
Membru în comisii de evaluare în cadrul concursurilor organizate de ISJ şi MECTS
• Mai 2015 – Membru în comisia de evaluare a Concursului Primăvara artelor – Bacău
• Mai 2014 – membru în comisia de evaluare a Concursului de Interpretare Instrumentală Ioan Goia – ediția  a III-a
• Februarie 2013 – membru în comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală, etapa județeană
• Iunie 2012 – membru în comisia de evaluare a Concursului intejudețean de interpretare instrumentală Gheorghe Timofti
• Martie 2011 – membru în comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Interpretare Instrumentală, etapa județeană
• Mai 2011 – membru în comisia pentru acordarea a competențelor profesionale
Rezultate obţinute cu elevii în cadrul concursurilor şcolare de specialitate:
• Martie 2014 – Premiul II cu eleva Atodiresei Mihaela la Olimpiada de interpretare instrumentala – etapa zonală
• Februarie 2014 – premiul I cu eleva Atodiresei Mihaela la Olimpiada de interpretare instrumentala – etapa județeană
• Februarie 2013 – premiul II cu elevul Prajinaru Tudor la Olimpiada de interpretare instrumentala, etapa județeană
• Febr 2013 – premiile II cu elevii Atodiresei Mihaela și Diaconiță Octavian la Olimpiada de interpretare instrumentala – etapa județeană
• Martie 2013 – Premiul II cu eleva Atodiresei Mihaela la Olimpiada de interpretare instrumentală – etapa zonală
• Noiembrie 2012 – premiul II cu elevul Prajinaru Tudor la Concursul Internațional Emanuel Elenescu Piatra Neamț
• Noiembrie 2011 – premiul III cu elevul Prajinaru Tudor la Concursul Internațional Emanuel Elenescu Piatra Neamț
• Februarie 2012 – premiul III cu elevul Prajinaru Tudor la Olimpiada de interpretare instrumentala, etapa județeană
• Februarie 2012 – Premiul I cu eleva Atodiresei Mihaela și Premiul II cu elevul Diaconiță Octavian la Olimpiada de interpretare instrumentala – etapa județeană
• Martie 2012 – Premiul II cu eleva Atodiresei Mihaela la Olimpiada de interpretare instrumentala – etapa zonală
• Martie 2012 – Premiul III cu elevul Diaconiță Octavian la Olimpiada de interpretare instrumentala – etapa zonală
• Mai 2012 – Premiul II cu elevul Prajinaru Tudor la Concursul Internațional George Georgescu Tulcea

E-mail: quasi_lucky1@yahoo.com

Scroll Up