concursioangoia@yahoo.com
Str. Cuza Vodă 29, Iasi-Romania / 700037

Juriu 2017

Vasile CIUBUC
Comisia alamă-percuție

S-a născut în satul Ulmu, raionul Ialoveni, Republica Moldova.
Încă din clasa a VII-a, dirijează fanfara şcolii.
Studiile muzicale le-a început la Colegiul de Muzică Ştefan Neaga, continuându-le la Institutul de Arte Gavriil Musicescu din Chișinău.
A desfășurat o bogată activitate didactică la Institutul de Arte Gavriil Musicescu, la Colegiul de Muzică Ştefan Neaga și la Şcoala de Muzică Nr. 5 din Chișinău, unde a deţinut şi funcţia de director.
În prezent este profesor la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu şi la Liceul Republican de Muzică Serghei Rahmaninov.
Prim-trompetist la Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu din Chişinău, unde timp de cinci ani a deţinut funcţia de director.

Scroll Up