concursioangoia@yahoo.com
Str. Cuza Vodă 29, Iasi-Romania / 700037

Juriu 2018

Ilie GOROVEI

 

 

Este profesor doctor la catedra instrumente de suflat-percuție (2000-prezent) și Director adjunct al Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași (2016-pezent). Între anii 1979-2004 a fost artist-instrumentist (șef-partidă oboi) la Opera Națională din Iași. Este licențiat al Conservatorului de Muzică George Enescu din Iași (specializarea muzică instrumentală – oboe, muzică) și a obținut, în anul 2011, titlul de Doctor în Muzică sub îndrumarea științifică a Prof. univ. dr. Gheorghe Duțică. În ceea ce privește latura instructiv-educativă, menționăm numeroasele premii și Diplome de Excelență. Participă şi organizează cursuri de măiestrie, este membru în diferite comisii de jurizare la olimpiade și concursuri școlare. Profesor îndrumător de practică pedagogică și metodist al I.S.J. Iași (din 2009), membru în comisia de specialitate M.E.N. Membru în colectivul de redacție al volumelor Studiilor de Muzicologie (2014-prezent), a îndrumat elevii pentru publicarea de articole/studii muzicologice, autor de comunicări științifice și profesor colaborator în organizarea Colocviului Național de Muzicologie. Este unul din coordonatorii Concursului Internaţional de Interpretare Instrumentală Ioan Goia.

Scroll Up